Contact
  |  즐겨찾기 추가  |  온라인문의  |  담당자연락처 
中文   English   한국  
        |   회사소개   |   제품정보   |   정보센타   |   품질체계   |   생산공법   |   명예,자질   |   온라인문의   |   담당자연락처
  제품정보
  티타늄판
·티타늄판,합금판
·공업용티타늄판
·의료용티타늄판
  티타늄봉,티타늄복합봉
·티타늄봉,합금봉
·환봉,각봉
·육각봉,편봉
  티타늄파이프,티타늄필터
·티타늄파이프,합금파이프
·환파이프,각파이프,코일파이프
·티타늄필터,티타늄소결
  티타늄와이어
·티타늄와이어,합금와이어
·직선와이어,코일와이어
·안경용와이어,장신구용와이어
  티타늄부품
·티타늄프랜지,합금프랜지
·티타늄부품,티타늄볼트
·각종부품및가공품
  티타늄분말
·각종티타늄분말
  니켈판,니켈봉
·니켈,합금니켈
·각종니켈판,니켈봉
  지르코늄판,지르코늄봉
·지르코늄,합금지르코늄
·각종지르코판,지르코봉
  명예,자질

 

 

 

 

발표일자:2020-7-14
조회:4249

 

 

웹사이트 링크: QCTI (Alibaba Site) | Total Materia |
주소: Mingxing Industrial Park No.9, Maying town, Baoji City, China.   전화/Fax: +(86)-0917-3804961 18609173986   헕CP구12007767뵀
CopyRight (C) 2011-2024 QCTitanium.COM All Rights Reserved.   쨔ネ彭껑61030202000351뵀   Business license   Soldmnly declaration